Geschiedenis

Geschiedenis

 • Achtergrond
  • 2010 opgericht. Ondersteuning Kracht van Utrecht
  • 2020 herijking, breder doel dan alleen de Kracht van Utrecht. Behoefte aan meer ondersteuning op breder vlak. SOESA wil daarvoor zijn.
  • 2021 oprichting van de ‘club van 100’ voor ondersteuning van onze projecten
 • Voorbeeld projecten die SOESA heeft ondersteund met financiële middelen en personen c.q. organisaties met elkaar heeft verbonden.
  • Project Fête de la Nature/Dag van Amelisweerd

Na een sprankelende opening door Vincent Bijlo werd Fête de la Nature Amelisweerd, wederom georganiseerd op Het Vogelnest - een geweldig feest en een groot succes. Over de hele dag waren er zeker 400 deelnemers, vooral kinderen met hun ouders.

 • Serie ‘open bijeenkomsten’, Kracht van Utrecht

Om als Kracht van Utrecht in de stad meer zichtbaar te worden in de stad, contacten met partners te verstevigen en resultaten van (studenten-) projecten te presenteren organiseerde we drie open KvU-bijeenkomsten in Milieucentrum Utrecht. De gemiddeld opkomst was 25 deelnemers.

 • Zienswijze (Ontwerp) Tracébesluit A27 Amelisweerd Ring Utrecht

De Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties, die al nauw samenwerkten in hun verzet tegen de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27) hadden eerder dit jaar al hun krachten gebundeld in de Stichting Kerngroep Ring Utrecht (KRU). Vrienden van Amelisweerd en een aantal bewonersorganisaties, waaronder Laat Lunetten Niet Stikken, Werkgroep A27 Voordorp, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd en bewoners uit Hoograven formaliseerden met deze stichting hun lang bestaande intensieve samenwerking. De KRU heeft een welverdiende 13de plek gekregen in de duurzame 100 van Trouw in 2021.

 • Onderzoek naar alternatieve voor A27 door SUUNTA

Het Belgische advies- en onderzoeksbureau SUUNTA heeft onderzocht welke mogelijkheden en verkeerskundige effecten er zijn van een ontwerp binnen de bak van 2 x 6 rijstroken met een snelheid van 80 km/u. Met dit rapport is een goed alternatief gegeven zonder een investering van 1,2 miljard euro en verstoring van Amelisweerd.

 • Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit voor de Utrechtse regio

Om invulling te geven aan de landelijke oproep voor lokale inbreng in de Landelijke Klimaattafels, zijn de regionale Klimaattafels georganiseerd door het burger initiatief Kracht van Utrecht. De bedoeling was om burgers en maatschappelijke organisaties die niet vertegenwoordigd waren in het landelijk overleg, alsnog hun stem te laten horen en zo het Klimaatakkoord te verreiken en beïnvloeden. Uiteindelijk zijn er een zes-tal tafels georganiseerd waar burgers, raadsleden, reizigers en experts hun ervaringen en meningen hebben gedeeld en gezamenlijk conclusies getrokken.

Verantwoording en boekhouding / jaarverslag

Image
Stichting Soesa
RSIN-/ANBI nummer is 822368560
KvK-nummer 30287104
 
Correspondentieadres
Odijkseweg 43
3994 AS HOUTEN